Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje

Dorpskerk PKN Colijnsplaat Populair

Havelaarstraat 30
Colijnsplaat
Telefoon: 0113-696611
Bekijkhttp://kerkrentmeesters-colijnsplaat.protestantsekerk.net

Beschrijving:
Sinds 1 januari 2006 is de kerkgemeenschap PKN gemeente Colijnsplaat ontstaan uit de fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Dorpskerk: Door het houden van kerkdiensten en bijzondere diensten willen wij een kerk zijn die openstaat voor alle bewoners en de bezoekers van ons mooie dorp.
Nieuw is de Ontmoeting, ook staat dit gebouw open voor verhuur, b.v. familiefeestjes, vergaderingen, ook met mogelijkheid van gebruik van beamer en geluidsinstallatie. Bij de nieuwbouw is ook een mortuarium.

De kerk als middelpunt van het dorp moet blijven, als u dat ook vindt steun dan Kerkbalans 2014. Wij kiezen elk jaar een project dat onze speciale aandacht heeft.
Zoals Romania vrijwilligers. St. H.E.N.K. voor Tjernobyl, Zorgboerderij. Stichting www.Lumahelpt.nl , LUMA licht in Zuid-Afrika.
Ondersteuning van projecten in Ikageng (samenwerking), Kgotsong (in vrede) en de nieuwe school in Muldersdrift Kgotsong (toekomst).
Op de website van de stichting vindt u alle informatie, adres www.lumahelpt.nl Wij trachten zo een klein project met directe ondersteuning te helpen. Zodat elke euro terecht komt.
De kerkdiensten zijn te volgen via www.kerkdienst gemist.
Ons Kerkgebouw is meer dan 400 jaar oud

Overige contactgegevens:
Kerkgebouw Havelaarstraat 34 (tevens Postadres) 4486 BC
Predikant: Ds. Spaans
Havelaarstraat 36
Telefoon 0113-696611
E-mail ariespaans@zeelandnet.nl
• Scriba: A.A.Karman tel. 0113-695862
• Kosters: Jaap Hollestelle en Jaap Siereveld
• Organist: A. Verhorst
• Administratie: Tonnie Brouwer
• Bankrek. 699770211 SKG Coll. van Kerkrentm. PKN.
• Bankrek. 312200749 Diaconie
• Verhuur Ontmoeting tel. 0113-695874

protestantsekerk.net
informatie over kerkgemeenschap Colijnsplaat

Zondagsdienst om 10 uur met Ds. A. Spaans. Bij aanpassing van het programma of bij bijzondere diensten zullen wij dit aankondigen via de evenementenkalender