Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje

Over de Webportal

De toeristische webportal dient twee belangrijke doelen. In de eerste plaats de brede presentatie van Noord-Beveland en alle evenementen aan onze gasten en aan de eigen bewoners van ons eiland. Daarnaast biedt de webportal de mogelijkheid voor bedrijfspresentaties (de zogenaamde minipresentaties). Dat kan zowel voor bedrijven die direct in het toerisme werkzaam zijn als voor bedrijven die facilitair zijn.

De stichting webportal Noord-Beveland is eigenaar en exploitant van deze webportal en behartigt de belangen van alle deelnemende branches en bedrijven. De stichting heeft geen winstoogmerk, maar heeft wel budget nodig voor de realisatie en het beheer van deze webportal. Om die reden is aan bepaalde advertentiemogelijkheden op de webportal een tarief verbonden. De bestuursleden van de stichting zijn:

 • Hans Ventevogel, Kortgene (voorzitter)
 • Ko de Pree, Colijnsplaat (secretaris)
 • Jan Verburg, Colijnsplaat (penningmeester)

Het initiatief
De initiatiefnemer voor dit webproject is Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noord-Beveland. Naarmate de voorbereidingen voor het project vorderden zijn er steeds meer branches en partijen aangesloten. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de stichting Webportal Noord-Beveland die als onafhankelijke partij de belangen behartigt van alle deelnemende branches en ondernemers. Voor de financiering van het project is een beroep gedaan of diverse subsidies en fondsen. Als eerste is een Europese subsidie ontvangen via MKB Task Force Zeeland. Daarnaast heeft Rabobank Noord-Beveland een bijdrage verstrekt uit het Noord-Beveland cultuurfonds. Vanuit de diverse brancheverenigingen is een bijdrage gedoneerd en ook alle deelnemers dragen bij aan het project.

Realisatie
Deze portal is gerealiseerd door een samenwerking van verschillende bedrijven:

De Pree e-Consult [info]
 • Hoofdaannemer & Projectmanagement
 • Fotografie
 • Contact met deelnemers
 • Redactie minipresentaties
 • PR-campagne

SOFTECHMATRIX [info]

 • Selectie software & technologie
 • Functioneel ontwerp website
 • Technische implementatie website
 • Layout & Navigatie concept
 • Grafisch ontwerp & realisatie

Proteus Producties [info]

 • Copywriting
 • Content advisering
 • Mediacontacten en PR-advisering