De natuur op Noord-Beveland
Originele afbeelding Slikken en schorren. De slikken en platen in de Oosterschelde lopen bij vloed helemaal of grotendeels onder water en vallen bij eb weer droog. De platen liggen als eilanden in het water terwijl de slikken grenzen aan de dijk.
Originele afbeelding Goudplaat. De Goudplaat is als eiland ontstaan na het afdammen van het Veerse Gat, waarbij de zandplaat door het ontbreken van eb en vloed permanent droog bleef staan. Het is nu een aantrekkelijk natuurgebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
Originele afbeelding Oesterput. Aan de noordkust van Noord-Beveland ligt halverwege tussen Wissenkerke en Colijnsplaat de Oesterput een stil en verlaten haventje. Het heeft zijn naam te danken aan het kortstondige gebruik zo’n 100 jaar geleden als oesterput
Originele afbeelding Bokkegat. Het Bokkegat ligt ten oosten van Wissekerke en is ontstaan tijdens een dijkdoorbraak in 1682. Eenderde deel van Noord-Beveland is toen tijdens een grote stormvloed onder water gelopen.
Originele afbeelding Karrevelden. Tussen de Oosterscheldedijken en de landinwaarts gelegen binnendijken liggen op sommige plaatsen inlagen en karrevelden. Het zijn diepgelegen, natte moerassen die van origine echte akkers en weiden waren.
Originele afbeelding Polders. Het mooie polderlandschap van Noord-Beveland is altijd al populair geweest bij kunstenaars, fotografen en rustminnende mensen. Het is een relatief jonge polder met een strakke en rechte kavelverdeling.
Originele afbeelding Akkerranden. Als kilometers lange kleurige linten slingeren bloeiende akkerranden zich door de Noord-Bevelandse polders. Deze akkerranden worden onderdeel van een 66 km lang aaneengesloten netwerk van wandelpaden...
Originele afbeelding Oosterschelde. De noord- en oostzijde van Noord-Beveland grenst aan het natuurpark Oosterschelde. Het is het grootste natuurpark van Nederland en bestaat uit een uniek gebied waar fauna, flora, natuurbeheer en bedrijvigheid in perfecte harmonie samengaan.
Originele afbeelding Veerse Meer. Het Veerse Meer stond vroeger in open verbinding met de Noordzee. Na de watersnoodramp in 1953 werd het Veersegat afgesloten door de bouw van de Zandkreekdam en de Veerse Dam.
Originele afbeelding Schotsman. De Schotsman is een bijzonder fraai natuurgebied in de westpunt van Noord-Beveland. Het is onderdeel van het natuurgebied Veerse Meer dat is ontstaan bij de afsluiting van het Veerse Gat. Dit gebied bestond oorspronkelijk uit stranden, schorren en duinen en nu is het een rustig wandelgebied.
Originele afbeelding Noordzee. Aan het noordwestelijke puntje van Noord-Beveland ligt de Noordzee, waar het in de zomer goed vertoeven is op het Banjaardstrand en het Noordzeestrand. Het zeewater is er erg schoon en heeft het hoogste predicaat.