Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Historie > Geschiedenis Kats
Geschiedenis Kats
Helemaal aan de oostzijde van Noord-Beveland ligt het uit 1598 daterende Kats. Een nog ouder dorp met de naam Suburchdike is in 1530 door stormvloeden verdwenen. Historici nemen aan dat de kerk van Kats indertijd verbonden was van die van Souburg op Walcheren. Het oude dorp was zeer welvarend met een drukbezochte haven. Het nieuwe Kats ontwikkelde zich maar langzaam en in 1609 bestaat het dorp uit zeven huisjes. In 1629 staan er twintig huisjes en pas in 1687 waren er voldoende bewoners om de bouw van een kerk te kunnen bekostigen.

Kats heeft zijn steentje bijgedragen aan het tot stand komen van de Deltawerken door de bouw van betonnen constructies, die over water werden vervoerd. Een opvallend grote loopkraan is nog steeds bepalend voor het aanzicht bij het naderen van het dorp. Met deze grote kraan werden de zware elementen van het fabriekterrein naar het water gereden.

De rust en ruimte hebben menig kunstenaar kunnen verleiden om hier te gaan wonen. Veel huiskamers worden tegenwoordig gebruikt als atelier of expositieruimte. De nabijgelegen Katseplaat in de Oosterschelde is een beschermd natuurreservaat en een belangrijk broedgebied voor vogels.

Gerelateerde informatie

  Druk artikel af Verstuur artikel