Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Historie > De Deltawerken
De Deltawerken
De meeste verbindingswegen met Noord-Beveland liggen op imposante kunstwerken, die deel uitmaken van de wereldberoemde Deltawerken. De Watersnoodramp op 1 februari 1953 heeft de uitvoering van de plannen, die al eerder waren voorzien, in een stroomversnelling gebracht.

De Zeelandbrug is het symbool geworden voor de provincie Zeeland en heeft inmiddels een grotere bekendheid gekregen dan het wapenschild met de worstelende leeuw. De ruim vijf km lange brug is veertig jaar geleden aangelegd en is als verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland veel belangrijker geworden dan men ooit had kunnen bedenken. De tijdrovende veerdienst tussen Kats en Zierikzee werd overbodig en Zuid-Beveland en Walcheren waren nu binnen zeer korte tijd over de weg bereikbaar.

Vanaf de Oosterscheldedijk bij Colijnsplaat heeft men een mooi uitzicht op de opvallende brug, waaraan geen architect te pas is gekomen. De 54 betonnen pijlers in een omgekeerde V-vorm werden gefabriceerd in het nabijgelegen Kats, evenals de 52 overspanningen met een lengte van ieder 95 meter. De bouw begon in juli 1963 en koningin Juliana opende de brug in december 1965. Pas twee jaar later kreeg het officieel de naam Zeelandbrug en in 1978 volgde de tweede verbinding in de vorm van de Oosterscheldedam. Sinds 1993 is de Zeelandbrug voor alle verkeer tolvrij.

Na de watersnoodramp in 1953 werden de plannen tot afsluiting van de zeearmen in het Deltagebied in een versneld tempo uitgevoerd. Het oorspronkelijke Deltaplan van voor de oorlog voorzag in de afsluiting van alle riviermonden: de Westerschelde, de Nieuwe Waterweg, de Oosterschelde, het Haringvliet en het Brouwershaven Gat. Vanwege het economisch belang moesten de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg open gehouden worden, langs deze waterwegen moesten de dijken dus worden versterkt. In 1950 werd begonnen met de afdamming van het Brielse Gat en de Botlek.

De langzame uitvoering van het Deltaplan werd verlaten toen in 1953 tijdens een noordwesterstorm 150.000 hectare land onder water kwam te staan en 1836 mensen het leven lieten. Al in 1958 werd de stormvloedkering in de Hollandse IJssel in gebruik genomen, die dient om de dichtbevolkte Randstad tegen overstroming te vrijwaren.

In 1961 volgen als eerste werken in Zeeland: de afdamming van het Veerse Gat en de Zandkreek. Zo ontstond het Veerse Meer. Het plan was om ook de Oosterschelde af te dammen en het water zou dan net als in het Veerse Meer en het Haringvliet langzaam zoet worden. Vanuit de natuurbeweging en de Zeeuwse bevolking ontstond al snel een grote weerstand tegen deze ingreep. Het unieke zoutwatermilieu zou dan worden opgeofferd voor de veiligheid en niet alleen het milieu, maar ook de visstand zou te lijden hebben van de afsluiting. Tegen alle verwachtingen in werd er in 1976 in den Haag een plan goedgekeurd waarin de Oosterscheldedam van een aantal sluizen werd voorzien, die alleen bij extreem hoog water gesloten zouden worden.

Totaal 62 openingen van elk 40 meter breed werden in de kering aangebracht om de getijdenwerking zo goed mogelijk in stand te houden. De Oosterscheldekering is internationaal vermaard als een van de grootste bouwwerken ter wereld. De kosten van het project waren wel aanzienlijk gestegen, zo’n 2,5 miljard euro was gemoeid met de bouw van het achtste wereldwonder. Het Waterpark Neeltje Jans ligt op wandelafstand van de waterkering en geeft met beeld, tekst en maquettes uitleg over een stuk Hollands Ingenieursglorie.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel