Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Historie > De watersnoodramp 1953
De watersnoodramp 1953
Zeeland is door de eeuwen heen regelmatig geteisterd door watersnoden. De strijd tegen het water heeft mens en natuur gevormd en met het tot stand komen van de Deltawerken lijkt het laatste hoofdstuk van dit enerverende boek geschreven te zijn. Van de vele overstromingen zijn de St. Felixvloed in 1530, waarbij de Biesbosch ontstond en de watersnoodramp op 1 februari 1953 de meest bekende.

In 1953 was de combinatie van springtij met een noordwesterstorm niet alleen voor Zeeland, maar ook voor Zuid-Holland en Noord-Brabant catastrofaal. Op Noord-Beveland zijn dijkdoorbraken geweest bij Kats en Kortgene, waarbij op de zuidzijde van het eiland slachtoffers gevallen zijn. Op de westpunt bij het Veerse Gat waren er ook verschillende dijkdoorbraken, maar de schade bleef beperkt doordat een binnendijk het hield.

Bijzonder is het verhaal over de redding van Colijnsplaat, waarbij een overstroming werd voorkomen door het ingrijpen van de bevolking. In de doorgang tussen de haven en de Voorstraat van Colijnsplaat waren vloedplanken geplaatst zoals dit altijd bij hoog water en springtij werd gedaan. Midden in de nacht tijdens het hoogtepunt van de storm ontdekte men dat de stenen steunbeer met de planken in het midden van de coupure begon te schuiven en een aantal mannen hebben bij toerbeurt uren lang met hun volle gewicht staan duwen om het allerergste te voorkomen.

Precies op het moment dat de planken met de steunbeer het dreigden te begeven, braken de trossen van een nabijgelegen schip, dat door de storm op de kade werd geworpen en dwars voor de bedreigde coupure kwam te liggen. Het schip was zwaar beschadigd door de stranding, maar was zo een geschenk uit de hemel als golfbreker voor de wankelende steunbeer. Colijnsplaat werd hierdoor gespaard en ter herinnering aan het wonder van Colijnsplaat is een bronzen gedenkteken geplaatst in de vorm van een aanstormende golf, die door een hand wordt tegengehouden. De oorspronkelijke haven is gedempt en het dorp wordt nu beschermd door een stevige dijk op Deltahoogte.

Het watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland geeft het complete verhaal van De Ramp en is geopend vanaf eind maart tot eind oktober. Het is ondergebracht in een scheef in het land liggend betonnen caisson, waarmee indertijd een dijkdoorbraak op Duiveland werd gedicht. Bij het waterland Neeltje Jans wordt de bezoeker duidelijk gemaakt dat overstromingen nog steeds een reële bedreiging vormen en recente overstromingen in Bangladesh en New Orleans laten zien dat het water heel snel kan omslaan van vriend tot vijand.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel