Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Historie > De inpoldering
De inpoldering
Noord-Beveland is net als Nederland in de loop van de tijden door de mens veroverd op de zee. Het ontstaan van het eiland is een geschiedenis van inpolderingen, stormvloeden, dijkbreuken, inundaties en dijkvallen. Al vanaf het jaar 1000 waren de losse eilanden al bewoond en werden de eerste dijken aangelegd. De mensen woonden tot die tijd vaak op hooggelegen schorren en terpen en na de eerste inpolderingen ontstonden woonkernen met bebouwing.

De Elisabethvloed van 1532 vaagde echter alle bebouwing weg en alleen de kerktorens van Kortgene en Wissenkerke staken nog boven het water uit. In 1598 werd Noord-Beveland weer gedeeltelijk ingepolderd en werden de dorpen Colijnsplaat en Kats aangelegd. In 1652 volgde Wissenkerke en in 1668 Geersdijk. In 1684 werd de rest van Noord-Beveland ingepolderd met heel eenvoudige middelen en zo ontstond een welvarend landbouwgebied.

  Druk artikel af Verstuur artikel