Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Natuur > Inlagen en Karrevelden
Inlagen en Karrevelden
Originele afbeeldingTussen de Oosterscheldedijken en de landinwaarts gelegen binnendijken liggen op sommige plaatsen inlagen en karrevelden. Het zijn diepgelegen, natte moerassen die van origine echte akkers en weiden waren. Deze werden in de loop van de tijd ‘opgeofferd’ omdat men er rekening mee hield dat de zeedijk het niet lang meer zou houden. Dan werd er landinwaarts een nieuwe dijk gebouwd, waarvoor veen en klei werd afgegraven die met karren werd afgevoerd. En zo ontstond de benaming karrenvelden.

De inlagen kwamen door afgravingen dieper te liggen, liepen onder en konden niet meer voor de landbouw worden gebruikt. De inlagen zijn nu broedplaatsen voor kokmeeuwen en stems en ook kluten en tureluurs zijn hier veel voorkomende vogelsoorten. Deze brakke moerassen zijn te voet en op de fiets goed bereikbaar en hebben zich ontwikkeld tot prachtige natuurgebieden.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel