Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Natuur > De Goudplaat
De Goudplaat
Originele afbeeldingDe Goudplaat is als eiland ontstaan na het afdammen van het Veerse Gat, waarbij de zandplaat door het ontbreken van eb en vloed permanent droog bleef staan. Het is nu een aantrekkelijk natuurgebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Op de zuidelijke punt van de Goudplaat loopt een kleine groep Przewalskipaarden rond op een afgerasterd gebied van 40 hectare en zijn er neergezet om bosvorming tegen te gaan. Het graaspatroon van deze paarden zorgt voor een gevarieerde grasmat waarin kort gras afgewisseld wordt met hoog gras en struiken.

Originele afbeeldingHet is een ideale habitat voor vogels, die broeden op open zand- en schelpenvlaktes. Ook in het voor- en naseizoen worden er begeleide excursies gehouden in combinatie met een natuurvaartocht op het Veerse Meer. Informatie over dit gebied kunt u krijgen bij Staatsbosbeheer Delta-Zuid, tel. 0118-597256.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel