Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Activiteiten > De Zandkreekdam
De Zandkreekdam
Met de aanleg van de Zandkreekdam en de Veerse Gatdam werd de eerste zeearm in het kader van de Deltawerken afgesloten. Deze dammen maakten de tijdrovende veerdiensten overbodig en vanaf begin jaren zestig waren de eilanden Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland over de weg bereikbaar. Het zogenaamde ‘Drie Eilandenplan’ dateert overigens al van voor de Watersnoodramp in 1953.

In het oorspronkelijke Deltaplan was bepaald dat zowel het Veerse Meer als de Oosterschelde zoetwatermeren zouden worden. In 1976 werd echter op aandringen van de visserij- en milieuorganisaties het besluit genomen om in de Oosterscheldemonding een doorlaatbare stormvloedkering aan te leggen. Hiermee werd de getijbeweging en het zoutwatermilieu in de Oosterschelde gespaard, maar dit ging wel ten koste van de waterkwaliteit van het nu volledig afgesloten Veerse Meer.

Veel schadelijke algengroei was een van de negatieve aspecten die ook het toerisme niet ten goede kwamen. Om het brakke water in het Veerse meer te kunnen verversen werd in 2004 de doorlaat Katse Heule in de Zankreekdam in gebruik genomen. Door de uitwisseling met het Oosterscheldewater is de watersituatie in het Veerse Meer aanzienlijk verbeterd. Het natuurlijk evenwicht is in korte tijd weer hersteld en opmerkelijk is dat waar voorheen de bodem niet te zien was, nu op veel plaatsen het planten- en dierenleven kan worden bekeken. Mossels, oesters en garnalen voelen zich thuis in dit zoute milieu, waarbij de kleine getijbeweging gunstig is voor de natuur in het algemeen.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel