Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Activiteiten > De Stormvloedkering
De Stormvloedkering
Originele afbeeldingDe stormvloedkering over de Oosterschelde wordt wel het achtste wereldwonder genoemd en het is een staaltje van Nederlands vernuft op waterbouwkundig gebied. Het is een van de grootste (en kostbaarste) bouwwerken ter wereld en trekt ook veel bezoekers uit het buitenland. Vooral de Amerikanen hebben na de overstromingen ten gevolge van de orkaan Katrina belangstelling voor de techniek, die de Nederlanders gebruiken om droge voeten te houden.

Originele afbeeldingIn de kering zijn 62 openingen van elk 40 meter breed aangebracht om zoveel mogelijk zout water door te kunnen laten. Normaal staan de schuiven geopend en alleen bij stormtij en hoge vloed worden ze gesloten. Dit gebeurt overigens gemiddeld maar een keer per jaar. Het is een fascinerende ervaring om te zien en te horen hoe het zeewater zich met geweld door de openingen perst.

Originele afbeeldingDe afsluiting van de Oosterschelde heeft de politiek jaren bezig gehouden en na een intensieve campagne van de locale milieubeweging, ondersteund door de vissers in Yerseke werd er gekozen voor een stormvloedkering met afsluitbare schuiven. Hierdoor bleef in de Oosterschelde het zoutwatermilieu met eb en vloed gehandhaafd, waardoor de mossel- en oesterteelt kon worden behouden. De zeearm is nu de kraamkamer van veel zeedieren, waaronder zeehonden en bruinvissen.

Originele afbeeldingEen bezoek aan de waterkering is prima te combineren met een bezoek aan het waterpark Neeltje Jans, waar alles te vinden is over het tot stand komen van de Deltawerken o.a. in de vorm van schaalmodellen en films. Ook voor kinderen is hier veel te beleven en spelenderwijs doen ze veel kennis op over de natuur en de mooie provincie Zeeland.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel