Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
(1) 2 »
Woensdag 2 juni 2010 feestelijke start van het seizoen op de wijngaard.
Iedereen is welkom bij wijngaard de Druivengaerde, Dorpsdijk 2a te Wissenkerke van 13.00-17.00 uur.
Er zijn dan nieuwe wijnen oogst 2009 te proeven en samen met u kunnen we dan het nieuwe wijnseizoen inluiden.
Entree en proeven is die dag gratis. Niek en Lidy Reijnen
  Druk artikel af Verstuur artikel

Vrijdag 19 februari 2010
“Onder de Toren” te Wissenkerke.
Aanvang: 20:00 uur
Toegang: € 15,-/leden € 12,-

Gerard van Maasakkers en Harry Hendriks met ‘As ik zing vur jou’
Vorig jaar nog was het groot feest omdat hij 30 jaar zong. Nu zijn de slingers terug naar de zolder. Hij kijkt weer vooruit. Duidelijk is: Van Maasakkers blijft woorden geven aan de stilte, hij blijft kijken naar waar anderen aan voorbij lopen, hij blijft wat hij altijd al was: de chroniqueur van het kleine.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingDe 5 km lange Zeelandbrug verbindt Schouwen-Duiveland met Noord-Beveland en is het meest bekende symbool van de provincie Zeeland geworden. Het silhouet van de elegante brug is goed zichtbaar vanaf de zeedijk bij Colijnsplaat en de kenmerkende betonnen overspanningen rusten op 54 pijlers. De Zeelandbrug is inmiddels 40 jaar oud en wordt dagelijks gebruikt door gemiddeld zo’n 12.000 voertuigen.

In 1965 werd gestart met de bouw en omdat de aanlegkosten van 77 miljoen gulden geheel voor rekening kwamen van de provincie werd er zo zuinig mogelijk gebouwd met geen kuub beton te veel. Op een werkterrein bij Kats werden de geprefabriceerde elementen voor de brug gebouwd. Voor elke pijler werden drie holle betonnen palen in de zeebodem gedreven, waarop een koppelstuk werd geplaatst in de vorm van een omgekeerde V. Hierop steunen de drie kokers die de 95 meter lange overspanning vormen.

Originele afbeeldingVanaf Noord-Beveland heeft men onder de brug een mooi symmetrisch doorzicht van de pijlers en het staat bekend als het gat van de Zeelandbrug. Met het tot stand komen van deze oeververbinding, geruime tijd voordat de Oosterscheldedam in gebruikt werd genomen, werd de Zeeuwse economie een enorme stimulans gegeven. Agrarische producten konden sneller worden afgevoerd en de Randstad inclusief Rotterdam werd hierdoor veel beter bereikbaar. Voor het toerisme in Zeeland was de bouw van de Zeelandbrug ook een goede zaak, gelukkig is Noord-Beveland een rustig recreatie-eiland gebleven en de bestemming voor de toeristische fijnproever.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingDe stormvloedkering over de Oosterschelde wordt wel het achtste wereldwonder genoemd en het is een staaltje van Nederlands vernuft op waterbouwkundig gebied. Het is een van de grootste (en kostbaarste) bouwwerken ter wereld en trekt ook veel bezoekers uit het buitenland. Vooral de Amerikanen hebben na de overstromingen ten gevolge van de orkaan Katrina belangstelling voor de techniek, die de Nederlanders gebruiken om droge voeten te houden.

Originele afbeeldingIn de kering zijn 62 openingen van elk 40 meter breed aangebracht om zoveel mogelijk zout water door te kunnen laten. Normaal staan de schuiven geopend en alleen bij stormtij en hoge vloed worden ze gesloten. Dit gebeurt overigens gemiddeld maar een keer per jaar. Het is een fascinerende ervaring om te zien en te horen hoe het zeewater zich met geweld door de openingen perst.

Originele afbeeldingDe afsluiting van de Oosterschelde heeft de politiek jaren bezig gehouden en na een intensieve campagne van de locale milieubeweging, ondersteund door de vissers in Yerseke werd er gekozen voor een stormvloedkering met afsluitbare schuiven. Hierdoor bleef in de Oosterschelde het zoutwatermilieu met eb en vloed gehandhaafd, waardoor de mossel- en oesterteelt kon worden behouden. De zeearm is nu de kraamkamer van veel zeedieren, waaronder zeehonden en bruinvissen.

Originele afbeeldingEen bezoek aan de waterkering is prima te combineren met een bezoek aan het waterpark Neeltje Jans, waar alles te vinden is over het tot stand komen van de Deltawerken o.a. in de vorm van schaalmodellen en films. Ook voor kinderen is hier veel te beleven en spelenderwijs doen ze veel kennis op over de natuur en de mooie provincie Zeeland.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

De Veerse Gatdam in de monding van het Veerse Gat heeft een lengte van 2,8 km en verbindt Walcheren met Noord-Beveland. Het Veerse Gat is breder dan de Zandkreek en de afsluiting kreeg bij iedere getijbeweging zo’n 70 miljoen kubieke meter water te verwerken. Een van de nieuwe technieken die hier werden toegepast was het gebruik van doorlaatcaissons. Met deze caissons kon de doorstroming van het water tot het laatst ongehinderd doorgaan, waarna de schuiven bij dood tij permanent werden neergelaten.

Door de afsluiting van het Veerse Gat en de Zandkreek ontstond het Veerse Meer dat zich tot een geliefd recreatiegebied heeft ontwikkeld. Aan beide zijden van de dam zijn mooie zandstranden te vinden en vanwege de sterke golfbeweging aan de Noordzee kant is het een gewilde plek voor surfers geworden. De afsluiting van het Veerse Gat verdreef de visservloot van Veere en deze verhuisde in 1961 naar een nieuwe vissershaven bij Colijnsplaat. Hier is tevens de visafslag gevestigd.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Met de aanleg van de Zandkreekdam en de Veerse Gatdam werd de eerste zeearm in het kader van de Deltawerken afgesloten. Deze dammen maakten de tijdrovende veerdiensten overbodig en vanaf begin jaren zestig waren de eilanden Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland over de weg bereikbaar. Het zogenaamde ‘Drie Eilandenplan’ dateert overigens al van voor de Watersnoodramp in 1953.

In het oorspronkelijke Deltaplan was bepaald dat zowel het Veerse Meer als de Oosterschelde zoetwatermeren zouden worden. In 1976 werd echter op aandringen van de visserij- en milieuorganisaties het besluit genomen om in de Oosterscheldemonding een doorlaatbare stormvloedkering aan te leggen. Hiermee werd de getijbeweging en het zoutwatermilieu in de Oosterschelde gespaard, maar dit ging wel ten koste van de waterkwaliteit van het nu volledig afgesloten Veerse Meer.

Veel schadelijke algengroei was een van de negatieve aspecten die ook het toerisme niet ten goede kwamen. Om het brakke water in het Veerse meer te kunnen verversen werd in 2004 de doorlaat Katse Heule in de Zankreekdam in gebruik genomen. Door de uitwisseling met het Oosterscheldewater is de watersituatie in het Veerse Meer aanzienlijk verbeterd. Het natuurlijk evenwicht is in korte tijd weer hersteld en opmerkelijk is dat waar voorheen de bodem niet te zien was, nu op veel plaatsen het planten- en dierenleven kan worden bekeken. Mossels, oesters en garnalen voelen zich thuis in dit zoute milieu, waarbij de kleine getijbeweging gunstig is voor de natuur in het algemeen.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Tegenover Kamperland ligt aan het Veerse Meer het mooie stadje Veere. Vanaf Noord-Beveland is het stadje bereikbaar met een pontje, waarbij men vlak langs het eiland de Haringvreter vaart. Veere was van de 14e tot de 16e eeuw zeer welvarend en kooplieden uit alle windstreken kwamen hier om handel te drijven. Vooral de Schotten hebben hier hun sporen nagelaten door het bouwen van grote woon- en pakhuizen aan de Kaai, waar wol en meekrap werden opgeslagen.

De Schotse huizen De Struys en Het Lammetje zijn bewaard gebleven en nu is er het Museum Schotse Huizen in gevestigd, waar het boeiende verhaal van de Schotse connectie wordt verteld. De kenmerkende Campveerse Toren staat bij de ingang van de haven op het Noorderhoofd. Oorspronkelijk was het onderdeel van de verdedigingswerken rond de stad en werd ook als vuurbaken voor de scheepvaart gebruikt. Vanaf de 16e eeuw werd het gebouw uitgebreid met een herberg en vanuit de twee grote en fraaie zalen heeft men nog steeds een mooi uitzicht op het Veerse Meer. Beroemde gasten hebben hier gelogeerd, zoals Willem van Oranje, die ter gelegenheid van zijn huwelijk met Charlotte de Bourbon de huwelijksmaaltijd in de toren liet serveren.

Het stadhuis van Veere aan de Markt is eveneens een juweeltje van architectuur. Na de oplevering in 1477 heeft het stadsbestuur van Veere er vijf eeuwen lang gebruik van gemaakt en sprak de stedelijke vierschaar er recht. Dat er ook straffen werden uitgedeeld is te zien aan een voorziening op het bordes, waaraan de geketende veroordeelden te kijk werden gesteld.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Via de Zandkreekdam en de Deltaweg komt men in het nabijgelegen Goes op Zuid-Beveland. Sinds de opening van de Westerscheldetunnel is het een drukbezochte stad, favoriet bij veel Belgische bezoekers. De naam van de stad verwijst naar de ganzen, die in het stadswapen voorkomen. U moet ook niet vreemd opkijken als het verkeer ineens stopt om een rijtje ganzen voorrang te verlenen bij het oversteken.

In het kader van het 600-jarig bestaan van de stad Goes is de Grote Markt opnieuw ingericht, maar gelukkig is het Oude Stadhuis als gezichtbepalend gebouw onveranderd gebleven en wordt het nog regelmatig gebruikt voor trouwpartijen. Op de begane grond van het markante gebouw is een oude stadsherberg met een binnenterras gevestigd.

Het Historisch Museum De Bevelanden is een voormalig weeshuis en recentelijk compleet gerestaureerd en ingericht. Als u belangstelling heeft voor een stukje geschiedenis, dan is een bezoek zeker aan te bevelen. Bijzondere exposities zijn ‘Blinken en Verzinken’ over de historie van welvaart en verdronken dorpen. ‘Zeeuw meisje’ gaat over de ontwikkeling van streekdrachten en het gebruik hiervan in de reclame.

De tegenovergelegen monumentale Grote Kerk is op gezette tijden geopend voor bezoekers en daar kunt u zich verbazen over de grandeur van de bouwkunst uit vroeger tijden. In de Zeelandhallen is voor jong en oud altijd wat te beleven en als u aan uw handicap wilt werken, dan is dat mogelijk op de golfbaan ‘De Goese Golf’.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingDe monumentenstad Zierikzee is een bezoek waard. Via de Zeelandbrug is het de eerste plaats op Schouwen-Duiveland, die men tegenkomt en uit de verte is de St. Lievens Monstertoren of in de volksmond Dikke toren goed zichtbaar. Het is het meest opvallende monument van Zierikzee, dat in de Gouden eeuw een van de rijkste steden van Nederland was. De toren moest de hoogste van het land worden, maar wegens geldgebrek is er maar een achtste deel tot stand gekomen. Het uitzicht vanaf de toren is adembenemend en men kan bij helder weer een flink stuk van Zeeland zien.

Originele afbeeldingDe oude stadspoort geeft toegang tot de gezellige binnenstad, waar men talloze winkels, terrassen en restaurants vindt. Iedere donderdag is er markt op het Havenplein, dat samen met het Havenpark en de Oude Haven het centrum is van veel activiteiten. In juli en augustus vinden hier veel manifestaties plaats, waaronder de beroemde paardenmarkt.

Originele afbeeldingDe Nieuwe Haven, de toegangspoort tot de Oosterschelde wordt gebruikt voor de locale visserij en hier is ook een jachthaven. Op de terrasjes aan de Nieuwe Haven is het goed toeven en heeft men een mooi uitzicht op een komen en gaan van schepen in alle soorten en maten. De rijke geschiedenis van het stadje kunt u gaan bekijken in verschillende musea, waaronder het Stadhuismuseum aan de Meelmarkt. Het monumentale gebouw was tot 1996 het stadhuis van de voormalige gemeente Zierikzee.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

De hoofdstad van Zeeland is Middelburg en mag zeker niet op het bezoekprogramma ontbreken. De ruim 1000 jaar oude stad heeft een rijke geschiedenis en heeft met 1200 (!) monumenten mooie oude straatjes en sfeerrijke steegjes. Langs de oude grachten staan statige gebouwen en pakhuizen, die dateren uit de glorietijd van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie).

Het centrum van Middelburg is in de 2e Wereldoorlog zwaar getroffen door bombardementen en inundaties (opzettelijke overstromingen). Het mag een wonder heten dat alles weer in originele staat is teruggebracht en het indertijd zwaar beschadigde 15-eeuwse stadhuis is nu het pronkjuweel in de vijfde monumentstad van Nederland. En vergeet u vooral niet even naar binnen te gaan om de voorhal en de burgerzaal te bekijken.

Het stadhuis is een van de fraaiste voorbeelden van de Vlaamse laat-gotiek en een prachtig schaalmodel staat op Miniatuur Walcheren. Een groot aantal Zeeuwse dorpen is hier op schaal 1:20 nagebouwd en geeft zo een goed overzicht van Zeeland in het klein. Kinderen vermaken zich in een indoor speelkasteel, de sprookjestunnel, op een boemeltreintje en in een speeltuin met radiografisch bestuurbare bootjes.

Een ander hoogtepunt is het Abdijcomplex met de Lange Jan. De toren is ruim 90 meter hoog en na een beklimming van 207 treden heeft men een weergaloos uitzicht over Walcheren. Bij helder weer kunt u zelfs een deel van de omringende eilanden zien. De Markt is het hart van Middelburg en het knooppunt van verschillende winkelstraten. Regelmatig is hier wat te beleven zoals het jazzfestival, de bluesroute, de mosselfeesten en de folkloristische dagen.

  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingHet leukste waterpark van Nederland ligt op een oud werkeiland op wandelafstand van de Oosterscheldekering. Het Zeeuwse themapark is vernoemd naar de Zeeuwse godin Nehalennia en in de expositieruimte is een afgietsel van een tempelsteen te zien, zoals ze opgevist werden bij Colijnsplaat en Domburg. Permanente exposities over de watersnoodramp en de Deltawerken zijn op een boeiende manier ingericht. In de expositie over de Ramp in 1953 vertellen ooggetuigen in geluids- en beeldfragmenten over hun schokkende ervaringen. De tentoonstelling is geen technisch overzicht maar is een menselijk relaas, samengesteld aan de hand van gesprekken met familieleden van de slachtoffers, redders en politici uit die tijd.

Originele afbeeldingDe Delta Expo is een expositie over 2000 jaar waterbouw in Nederland met de Deltawerken en de Stormvloedkering in de hoofdrol. Dit bouwwerk is van binnen en buiten te bezoeken en omringd door beton en stalen deuren van 45 meter breed raast het getij onder je door. Een ervaring om nooit te vergeten. Voor kinderen is Neeltje Jans een waar feest. Zeehonden liggen buiten regelmatig op de zandplaten bij de Neeltje Jans te zonnen, maar in het zeehondenbassin kunnen ze de zeehonden van dichtbij zien en zelfs aanraken. In de zee-aquaria zijn prachtige zeeanemonen, vissen en ander levensvormen uit de Oosterschelde te zien. Het futuristische walvispaviljoen is 100 meter lang en het lijkt of je zelf in een walvis zit. Greenpeace, een skelet van 22 meter, een bijna echte walvisbaby, communicatie onder water, alles wat verband houdt met de zwemmende reuzen van de aarde.

Originele afbeeldingDe waterspeelplaats werkt als een magneet op kinderen, hier kunnen ze hun eigen waterval maken, de loop van een beekje verleggen, sluisjes bedienen en het zuivere zoute Oosterscheldewater wegpompen met een ouderwetse tredmolen. Een storm beleef je op Neeltje Jans in een orkaanmachine, die langzaam opgevoerd wordt tot windkracht 12!

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingOveral op het eiland zijn fietsen te huur en de fietsroutes die langs de mooiste plekjes op het eiland voeren zijn gemarkeerd met borden.

Originele afbeelding

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingVoor liefhebbers van wandelen is Noord-Beveland een waar paradijs. De rust, de ruimte en de mooie natuur komt goed tot zijn recht tijdens een lange wandeling en de verschillende wandelroutes geven een afwisselend beeld van het kleinste eiland van Zeeland. Je komt op plekjes waar je met de auto en zelfs met fiets niet kunt komen en je ziet vogels en dieren, die je vanuit de auto nooit zult zien. Wandelgebieden als de Goudplaat aan de zuidkant van Noord-Beveland en prachtige inlagen langs de noordkust van het eiland zijn ook in het voor- en naseizoen een bezoek waard. Vooral de ongeveer 5 uur durende wandeling over de zeedijk langs de Oosterschelde van Colijnsplaat naar de Sophiahaven bij Wissenkerke is een echte natuurervaring.

Originele afbeeldingVoor de echte ‘die-hards’ is er ook nog een wandeling rond het Veerse Meer met een afstand van 60 km. Hier moet u wel de tijd voor nemen en natuurlijk wel over een beetje goede conditie beschikken. Wandelingen met een gids zijn mogelijk op de Goudplaat en Schotsman in het kader van een natuur- en cultuurarrangement. Hierbij kan er bijvoorbeeld ook een bezoekje worden afgelegd aan het nabijgelegen Veere in combinatie met een natuurvaartocht op het Veerse Meer. Inlichtingen over wandeltochten en arrangementen kunt u krijgen bij vrijwel alle Noord-Bevelandse hotels, vakantieparken, campings en mini-campings of op de site van Stichting Akkerleven.

Originele afbeeldingVanaf de herfstvakantie tot en met Pasen wordt er iedere zondagochtend van 10.00-12.00 uur een wandeling georganiseerd vanaf Roompot Beach Resort. Onder begeleiding van een gids wordt een stevige wandeling uitgevoerd, die o.a. langs een vogelobservatiepost voert. Vertrek is vanaf café-restaurant Bestevaer bij de Jachthaven. Nadere informatie is te verkrijgen bij de receptie van Roompot Beach Resort 0113-374000.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingEeuwenlang waren de veerdiensten de levenslijnen van Zeeland. Met meer dan honderd veerdiensten en pontjes werd er onderling contact gehouden en handel gedreven. Ook Noord-Beveland was alleen over water bereikbaar en als je naar een ander eiland wilde of naar het vasteland, dan moest je daar veel tijd voor uittrekken.

Originele afbeeldingTegenwoordig is het eiland uit alle windstreken over de weg gemakkelijk toegankelijk en door deze manier van reizen zie je weinig van de omgeving. Noord-Beveland moet je te voet of te fiets verkennen en gedurende de zomermaanden worden er een aantal toeristische veerpontjes geëxploiteerd, die daar goed op aansluiten. Vanaf het water ziet men Zeeland op zijn mooist en vind je de rust terug die vroeger zo gewoon was.

Aan de noordzijde van het eiland kan men vanuit Sophiahaven bij Wissenkerke en ook vanuit Colijnsplaat naar Zierikzee varen. Als men Zierikzee heeft bezocht is het heel goed te doen om over de Zeelandbrug terug komen, hierop is een aparte strook aangelegd voor fietsers en voetgangers. Als je het eiland niet af wilt dan kan je van Sophiahaven naar Colijnsplaat een interessante tocht langs de Oosterschelde maken.

Originele afbeeldingEen andere leuke wandel/fietstocht loopt van Sophiahaven naar Kortgene, waarbij je het eiland schuin van noord naar zuid oversteekt. Een goede manier om de ruimte en rust van Noord-Beveland te ervaren. Men komt dan langs Wissenkerke en Geersdijk en aangekomen in Kortgene kan je het veer naar Wolphaartsdijk op Zuid-Beveland nemen.
Originele afbeeldingBlijf je op het eiland dan kan je ook naar het westen langs het Veerse Meer gaan met als bestemmming Kamperland. Hier vind je een andere veerdienst, die je naar het mooie Veere brengt.

Tot slot loopt er ook een route via de oostkant van het eiland van Kortgene via Kats naar Colijnsplaat. Hierbij komt men langs de Zandkreekdam en in Colijnsplaat heeft men keus uit de eerder vermelde veerdienst naar Zierikzee, maar is er ook een veerdienst naar Burghsluis.

  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingDe Oosterschelde is een van de mooiste duikgebieden in Zeeland. Jaarlijks komen hier talloze duikers uit het binnen- en buitenland om te genieten van de wonderschone onderwaterwereld. Het natuurpark heeft deze populariteit te danken aan het zicht onder het wateroppervlak dat gemiddeld vijf meter is. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit zelfs oplopen tot 16 meter. Naast de bekende platvissoorten zoals schol, bot, tarbot en tong komen we ook kabeljauwsoorten tegen zoals de steen bolk. Originele afbeeldingHeremietkreeften zijn bijzondere scharrelaars op de Oosterscheldebodem en de traag voorbij zwevende sepia is een inktvissoort die alleen in de maanden mei en juni te zien is. Dan komen ze massaal terug naar hun geboortegrond om te paren en eitjes af te zetten. In die periode worden speciale duikexcursies georganiseerd. Een bijzonder grappig beestje is de botervis met zijn aparte langgerekte vorm en kop. Ook heel populair is het duiken naar oude scheepswrakken. Originele afbeeldingGoed nieuws voor de duikers is dat Rijkswaterstaat het duiken in de vaargeulen van het westelijk deel van de Oosterschelde vanaf de Zeelandbrug gaat toestaan. Deze uitbreiding ligt aan de noordkant van Noord-Beveland en wordt nog voor de aanvang van het duikseizoen ingevoerd. Het dient als compensatie voor het verdwijnen van een aantal oude duikplekken in de Oosterschelde en de Grevelingen. Er bestaat overigens nog geen duidelijkheid over het duiken bij de Zeelandbrug, hoewel Rijkswaterstaat het duiken hier officieel verboden heeft, wordt deze locatie internationaal als een van de populairste duikplekken van Nederland beschouwd. Er wordt naar een oplossing gezocht en volgens Rijkswaterstaat is het een kwestie van logisch verstand voor duikers om drukke vaargebieden en de havenzones te mijden. Originele afbeeldingDe nieuw aangewezen duikgebieden in het westen van de Oosterschelde liggen in een veel breder deel van het water en biedt dus meer ruimte voor de verschillende gebruikers. De nieuwe regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met de belanghebbenden, waaronder de pleziervaart, de visserij en de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). Duiken is een bijzondere sport die wordt beoefend in een omgeving waar de mens eigenlijk niet thuis hoort.Originele afbeeldingEen gedegen training en opleiding zijn dan ook onontbeerlijk om een goede en vooral veilige sportduiker te worden. Belangrijk om te weten is dat u een duikvergunning nodig hebt van de provincie Zeeland. Bij deze vergunning krijgt u tevens een overzicht op welke plekken u mag duiken en aan welke regels u zich moet houden. Een bezoek aan de website van de Nederlandse Onderwatersport Bond verschaft veel informatie over de duiksport in het algemeen en geeft een uitgebreid overzicht van de duikplekken in de Oosterschelde.

Onderwaterfoto's: Fred de Gast
  Druk artikel af Verstuur artikel

(1) 2 »